***قابل توجه دانشجویان و مدرسان محترم***

جهت انجام امور اداری به آدرس ذیل مراجعه نمایید: (کارشناس مرکز:آقای مهرانی)   آدرس : درب شماره ۱ شرکت             روزهای مراجعه : شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ساعات مراجعه : ۸ صبح    الی   12 ظهر           تلفن مستقیم : ۳۴۷۱۶۵۵۲                         تلفن داخلی : ۲۹۹